Veiligheid

Voor Intercrew is veiligheid en veilig werken een eerste voorwaarde. Intercrew is VCU-gecertificeerd en voldoet aan alle veiligheidseisen die gesteld worden aan een bedrijf. Daarom zijn onze medewerkers VCA-gecertificeerd en de leidinggevenden VOL-VCA.

De veiligheid op de werkvloer staat onder leiding van onze veiligheidskundige. Hij houd preventief toezicht, geeft voorlichting om veiligheids-, gezondheids-, en milieu-incidenten te voorkomen, controleert op het gebruik van PBM’s en  begeleid en ondersteunt het personeel bij de diverse veiligheidsvraagstukken.

De veiligheidskundige organiseert periodiek toolboxen met als doel de arbeidsveiligheid in het dagelijks werk te bevorderen aan de hand van een specifiek onderwerp. De veiligheidskundige stelt tevens Taak Risico Analyses (TRA) op en verzorgt de Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

ontwerp & realisatie: Mecano.nl creatieve communicatie